Балчик Водещи новини Общество

Право на отговор: Правото да бъдеш крив свършва там, където започват правата на другите!

В редакцията на Про Нюз Добрич бе получено Право на отговор от арх. Анна Демирева – главен архитект на Община Балчик във връзка с публикацията „Подписка срещу опасен строеж стартира в Балчик“ от 25.11.2019 г.

В него се казва:
“Окрилени от „свободията“ на съвременните технологии, истина, правила или морал вече са условни понятия за всеки решил да изпробва границите на собственото си „величие“!
Но по-тъжното е, че за вече обръгналото ни общество такъв вид изяви не само че не са недопустими, а търсейки „апетитният скандал“, са добре дошли за множество медии.
Такъв е случаят с продължаващите повече от година атаки от Андрияна Ценова, Андрияна Михайлова, арх.Георги Михайлов и арх.Иван Димчев, поради всяческите им усилия да саботират разрешения пред имотите им „Опасен“, според тях, строеж!
За целта г-жа Андрияна Ценова си позволи директни заплахи „от името на четири човека“ , защото: „…СТРОЕЖЪТ ИМ СВАЛЯ ЦЕНАТА НА ИМОТА.., СВАЛЯ ИМ КЕФА, ИЗГЛЕДА…!“
В изпълнение на посочената цел, след многократните жалби с последвали проверки и откази на прокуратурата, „засегнатите“ не подбират средствата си!
Пореден опит в тази посока е организираният „граждански“ протест, като дори и в този случай нямат доблестта да изнесат цялата истина пред хората, чиято подкрепа очакват!
Затова, въпреки баналността на темата, съм ПРИНУДЕНА да спомена НЯКОИ СКРИТИ ОТ ТЯХ ФАКТИ, а който се интересува – може да се запознае и с цитираните по случая документи!
ЛЪЖА 1:
СТРОЕЖЪТ нарушава многократно допустимите норми, определени от ЗУТ, ОУП на гр. Балчик и ПУП.
Чиста спекулация са коментарите относно етажността и височината на застрояването. В ЗУТ има изрични норми, определящи, както височините, така и застроените площи при строителство в имоти с денивелация на терена. А, в случая се наслагва и предвиденото с ПУП, от арх. Димчев включено застрояване на двете най-високи граници на имота. Мисля, че няма нужда да обяснявам, че сключено застрояване означава ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОКРИВАНЕ НА КАЛКАННИТЕ СТЕНИ.
Реализиран от години пример за определяне етажността на подобно застрояване с голяма денивелация на терена е сградата на ул. Приморска №15 в Балчик, която, въпреки че е на ДЕВЕТ НИВА, е разрешена, построена и дори отразена в ПУП-а на арх. Димчев като Жм – НИСКОЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ /Н10м./

Подобни примери има, освен във всички населени места със стръмен терен, също и в специализираната техническа литература:

Въз основа на посочените аргументи твърдението за „превишена“ височина и обем на допустимото по ПУП застрояване, както и произтичащите от това заключения, че строежът представлява „седеметажна сграда – строеж трета категория“ по смисъла на ЗУТ, е НЕВЯРНО!
ЛЪЖА 2:

Строежът активизира свлачищни процеси, не е спазена необходимата технология на строителството
Въз основа на официални документи по случая се доказа, че това са непрофесионални и некомпетентни спекулации по случая. Визираните документи са:

 • Становище, изразено в писмо изх.№70-00-594/07.08.2018 г. на МРРБ до Кмета на Община Балчик, по повод работата на комисия, назначена със Заповед №481/22.05.2018 г. на Кмета на Община Балчик, съгласно което строежа не попада в зона със строителна забрана, за района не са установетни застрашаващи геоложки процеси и не се налагат допълнителни мерки в тази посока.
 • Заповед №ДК-09-Д-2/15.11.2018г. на Н-к РДНСК Североизточен р-н, с която въз основа на заключенията на назначената по случая Техническа експертна комисия АВАРИЯ НА СТРОЕЖА НЕ Е УСТАНОВЕНА и се разрешава продължанае на строителството.
 • Становище изх.№ ИГП-251/05.06.2019г. от „Геозащита“ЕООД-Варна, съгласно което имотът не попада в зона със строителна забрана; не е засегнат от активни свлачищни процеси – локално свлачище, свлачищен клин или пукнатини от древното свлачище; не попада в сервитута на реализирани укрепителни и водопонизителни геозащитни съоръжения.
 • Некомпетентни и спекулативни са твърденията, че състоянието на застрояването в УПИ VII-378 е такова, благодарение на новият строеж! Съгласно редица официални документи, както от комисии от Община Балчик, РДНСК,както и от допълнително възложената от Кмета на Община Балчик конструктивна експертиза, изготвена от инж. Снежана Милева – Председател на секция Строителни Конструкции в КИИП – Варна, и отг инж. Светлана Николчева – зам.-председател на КИИП е видно заключението, че основна част от съществуващото в УПИ VII-378 застрояване е реализирано незаконно, без нужните конструктивни елементи, поради което увреждането му е започнало далеч преди и независимо от оспорвания строеж.
  СЛЕДОВАТЕЛНО, няма обстоятелства в геоложко отношение, които да са пречка за реализиране на допуснатото с Разрешение за строеж №297/15.12.2017г. строителство.
  ЛЪЖА 3:
  Спор за устройственото положение на имота (дали имотът е ъглов)
  Не прави чест на арх. Димчев лансиране на АБСУРДНОТО, дори за студент по архитектура, твърдение! Нима ВЪНШНА ГРАНИЦА НА КВАРТАЛ НЕ Е ВЪНШНА ЗА ПРИЛЕЖАЩИЯТ Й ИМОТ? А, как и защо се е снабдил с „услужливо“ писмо от ведомството, под шапката на което и той е служител – няма да коментирам. Само ще спомена, че авторът му няма правомощия за подобни „указания“, като в случая „Златен век“ за това му е потърсена отговорност.
  ЛЪЖА 4:
  Противоречие в категорията на строежа
  Абсолютно некомпетентно е и твърдението, че издадената виза е за строеж пета категория – ВИЗАТА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НЕ ФИКСИРА КАТЕГОРИЯ НА СТРОЕЖА, а само параметри на застрояване. В случая сградата в Разрешение за строеж №297/15.12.2017г. е четвърта категория, поради характеристиките й – смесено предназначение, с капацитет на повече от 100 обитатели и посетители (апартаментна сграда за сезонно ползване и магазини, обуславя повече от 100 посетители в разгара на летния сезон), съответстващи на прараметрите на чл.137, ал.1, т.4б) от ЗУТ за строеж четвърта категория.
  ЛЪЖА 5:
  С ДОПУСКАНЕТО НА СТРОЕЖА не са спазени допустимите отстояния от съществуващите жилищни сгради, като по този начин се ограничава правото на ползване на собствеността на собствениците на съседните имоти
  Това е най-наглата от всички спекулации по случая:
  НЕЗАКОНЕН ПУП, изготвен от съъседа на строежа – арх. Иван Димчев, за да осигури максимална площ за СОБСТВЕНИЯ МУ СЕГА ИМОТ поставя съществуващия в съседство триетажен блок в НЕДОПУСТИМО положение – регулационната граница със съседа е преместена от предишните 3 м до самата основа на сградата. В резултат – всички издатини остават НЕЗАКОННО В ЧУЖДИЯ ИМОТ.
  Такова ситуиране на застрояването е НЕЗАКОННО, дори ако и двата имота са на един собственик!
  ЗАЩО с ПУП–а 2006 г. е допуснато това?

 • Защо тогава госпожа Ценова или съпругът й арх. Михайлов не реагираха в защита на „ощетеното блокче“ – има еркери, прозорци, балкони и стрехи, които ще се окажат НЕЗАКОННО В ИМОТА НА СЪСЕДА?
  Защото с плана имотът им трябваше да се „РАЗДУЕ“ колкото може повече, достатъчно и за имот на самия „ГРАДОУСТРОИТЕЛ“
  А, сега „ОЩЕТЕНИТЕ СТРАТЕЗИ“ нагло забравят какво са причинили на съседите си и не биха се спрели пред нищо, камо ли да организират „граждански“ протест, без да кажат истината дори пред хората, чиято подкрепа очакват!
  ЗАТОВА,
  На самозабравилите се „СТРАТЕЗИ“ е добре да се припомнят някои от азбучните правила на обществото, дефинирани още от епохата на Просвещението:
  „ПРАВОТО ДА БЪДЕШ КРИВ“ СВЪРШВА ТАМ, КЪДЕТО ЗАПОЧВАТ ПРАВАТА НА ДРУГИТЕ!

АРХ. АННА ДЕМИРЕВА
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИK

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *