Добричка Образование

Подаръци ще зарадват 130-те първокласници в община Добричка

Всичките 130 първокласници, които за пръв път през учебната 2019/2020 година ще прекрачат училищния праг в община Добричка, ще получат подаръчни комплекти – моливи и тетрадки, съобщиха от общинска администрация.

Пълна готовност на материалната база и училищния персонал за нормално започване на учебната 2019/ 2020 година, заявяват от Общината. “В изпълнение на задълженията и отговорностите ни като община за обхващане на всички ученици до 16 годишна възраст от общинските училища, 5 и 6 годишните деца от детските градини, приоритетите в образователната политика и през тази учебна година ще бъдат осигуряване на:

  • равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик
  • равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование
  • запазване и развитие на образователните традиции

1070 са учениците, които ще с обучават в учебните заведения на територията на община Добричка. През новата учебна година ще функционират 1 средно училище, 2 обединени училища и 10 основни училища. Във всички 13 училища се осъществява целодневна организация на учебния ден. Осигурени са правоспособни учители с необходимата професионална квалификация и педагогически опит, обедно хранене, обзаведени стаи за занимания по интереси и компютърни кабинети, специализиран превоз за пътуващите ученици и деца. Учебният процес е осигурен с необходимата учебна документация, учебници, учебни помагала за учениците и децата.

В образователните заведения за най-малките, учебната година започва с 585 деца от 2 до 6 годишна възраст, разпредели в 30 детски градини, които осъществяват целодневна организация на обучение и възпитание.

Тази година Община Добричка е заделила финансов ресурс за текущи и основни ремонти в училищата и детските градини на стойност 268 520 лв. Предстои оборудване с нови детски легла в 6 детски градини в селата: Лясково, Стефан Караджа, Пчелино, Ф. Денково, Бранище и Воднянци.

Извършени са частични ремонти на покривни конструкции, физкултурни салони, учебни работилници, санитарни възли, подмяна на дървена дограма с PVC в класни стаи и коридори, поставяне на ламинат в класни стаи, асфалтиране на спортни площадки, боядисване, освежаване на класни стаи и кабинети. За всички училища са издадени становища от РЗИ-град Добрич за готовност за началото на новата учебна година. Осигурени са необходимите материали и препарати за хигиенизиране и почистване на всички помещения в образователните институции и прилежащите площи. За есенно-зимния отоплителен сезон са осигурени и доставени необходимите количества течно и твърдо гориво. Специализирания превоз на пътуващите деца и ученици от общината ще се изпълнява от „Пътнически превози“ ЕООД, град Добрич.

На 19.09.2019 г. инж. Тошко Петков ще подпише договор за финансиране на проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Ведрина, община Добричка“ на стойност 928 439 лв., по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Основна цел на проекта е подновяване и модернизиране на училищната инфраструктура и подобряване на достъпа и на средата.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *