Водещи новини - дясно Добрич Общество

Център за деца с увреждания в Добрич вече има подемник и зала за ароматерапия

Дневният център за деца с увреждания в Добрич вече разполага с подемник, със зали за ароматерапия, за занимания, следобеден сън и други, съобщи заместник-кметът по хуманитарните дейности д-р Емилия Баева за разширяване на социалните услуги. Подобренията в центъра, който се ползва от 70 деца, са направени с подкрепата на оперативната програма “Региони в растеж” с ресурс от над 218 000 лева.
Досега децата в центъра заедно със своите родители ползваха рампа, а с вертикалния подемник се улеснява придвижването им и до трите етажа на сградата, поясни д-р Баева, съобщава БТА.
В рамките на проекта “За моето бъдеще” е ремонтирано и оборудвано ново наблюдавано жилище. В него ще бъдат настанени шестима младежи без родители на възраст 18-21 години, които ще живеят самостоятелно, но общината ще ги подкрепи да си намерят работа, да могат да се справят със собствения си бюджет и други, добави заместник-кметът. Новите социални услуги са част от стратегията на общината за деинституционализация на грижите за деца.

Проект „За моето бъдеще“ се финансира по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020 с бенефициент Община град Добрич. Проекта е на стойност 218 255,82 лева, като  средствата са 100% безвъзмездна финансова помощ.

Основната цел на проекта е да се продължи процесът на деинституционализация на деца в Община град Добрич, чрез подобряване на състоянието на социалната инфраструктуратаза постигане на основната цел, заложена в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ – гарантиране на всяко дете на семейна среда и достъп до грижи и услуги според потребностите му.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *