Водещи новини - дясно Добрич Общество

Изтича срокът за участие в архитектурния конкурс за нов облик на пазара в Добрич

Днес е крайният срок за подаване на конкурсни проекти за участие в открития архитектурен конкурс „Изработване на проект „Нов облик на Централен пазар град Добрич и прилежащата му територия”.

Възложител на конкурса е община град Добрич, а партньори: Група за подготовка и провеждане на обществено допитване – доброволци, КАБ, Съюз на архитектите в България и Регионален фонд за градско развитие.

В техническото задание на конкурса са обобщени резултатите от проведената сред гражданите анкета. В нея те са изразили категорично желание за значима промяна на пазара в Добрич и прилежащите му улици и пространства. Преобладавало очакването им там да срещат производители, от които да закупуват зеленчуци, плодове и подправки, като основни артикули. Мнозинството от анкетираните са споделили, че трябва да се подобри достъпността, да се обособят няколко зони, както търговски, така и зони за отдих и организиране на събития, складова зона, зони за паркиране и др. Според голяма част от изследваните лица на територията на пазара би следвало да има и допълнителни възможности, като обществена тоалетна, течаща вода, подходящо осветление, лаборатория за проверка на количеството и качеството на стоките и др.

От техническото задание става ясно, че Централният пазар няма ясна функционална схема. Основно е разделен на „горен“ и „долен“, като това е обусловено от площадки, чиято вертикална планировка е ориентирана към улици на различни абсолютни височини. На „горния“ пазар е изградена самостоятелна стоманена конструкция с винилово покритие. Там са разположени 78 щанда, но 20 от тях са трайно незаети, заради неблагоприятното им разпределение и прекомерната гъстота. На тази „горна“ площадка са построени и част от монолитните магазини, към които също няма достатъчен търговски интерес. На „долния“ пазар се намира сградата на „халите“ – най-старата постройка. Там хаотично са разположени още 79 щанда.

На пазара няма общодостъпна тоалетна, е посочено още в техническото задание. Има една чешма на открито, която може да се ползва само в топлите сезони. В момента е скрита и труднодостъпна, заради разположените около нея щандове и павилиони. Пазарът и подходите към него са труднодостъпни за хора с двигателни затруднения, велосипеди и детски колички. Усеща се недостиг от места за паркиране. В радиус от около 100 метра има общо около 120 паркоместа. От тях около 65 са безплатни, а около 55 са част от платената „синя зона“. Няма велосипедни стоянки. Осветеността на щандовете и на общите пространства в тъмната част на денонощието е лоша. Няма нормативно определена зона за сметосъбиране. Зареждането и изнасянето на стока става главно по обслужващата улица. В двата й края са поставени нерегламентирани бариери, които се контролират от търгуващите на пазара. През активната част на деня тази улица е недостъпна за автомобили. Част от нея е заета от стока, разположена пред най-източните щандове, а друга част от стока на магазините в околните сгради.

Внесените за участие предложения ще бъдат разгледани от седемчленно международно жури, което ще избере три проекта – финалисти. Те ще получат награди, а Община Добрич ще покани класирания на първо място участник да сключи договор за възлагане на проектиране на инвестиционен проект.

Follow Me:

Related Posts

  1. THOMAS JAMES JOHNSTON says:

    The the biggest issue is that the Venders take up parking spaces with Vans poorly parked . Venders need to have allocated parking area ,leaving the main areas free for public use. The New Parking area is to small and double parking and deliveries block the places, and the streets . It is of course difficult to solve this while the Market remains at this location and also hard to imagine the area without the Market ?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *