Добрич Общество

Добрич бе част от кампанията “Информационни дни за Европейския съюз”

С изнесена приемна и щанд, Областен информационен център – Добрич се включи в информационното изложение на Представителството на Европейска комисия в България. Събитието се състоя на 27 юли, на площад “Свобода” в гр. Добрич, като част от мащабна информационна обиколка в градовете Търговище, Разград, Шумен, Каварна и Варна.

В град Добрич – от 17:00 до 20:00 ч., близо 30 граждани получиха експертна информация за актуални и предстоящи възможности за европейско финансиране през 2019 г. по Оперативните програми 2014-2020 г., Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Посетителите на щанда се интересуваха предимно от подмерките 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” и предстоящата 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопанските продукти“ от ПРСР 2014-2020 г., както и от възможностите за стартиране на самостоятелна стопанска дейност.

Експертите от центъра отговориха на различни въпроси свързани с етапите на кандидатстване и оценка на проектните предложения, електронното подаване на проекти чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) и работа в самата система.

Интерес предизвика и изготвената от екипа на ОИЦ-Добрич брошура с успешно изпълнените и в процес на реализация проекти в град Добрич, подкрепени от Европейски структурни и инвестиционни фондове.

На информационния щанд на Представителството на Европейската комисия в България, гражданите се информират за трите кампании на ЕК (#investEU, EU&ME, EUProtects), европейските политики и дейностите на Европейския съюз. На разположение на гражданите бяха и разнообразни информационни материали на различни теми като правата им, гарантирани от Европейският съюз, образование, търсенето на работа, пътуване, защитата на потребителите, опазването на околната среда и други. Много деца се включиха в редица интерактивни игри, с което опознаха и научиха нови неща за държавите – членки на съюза.

В своеобразното информационно турне през месец юли из Североизточния регион, участие вземат представители на местните центрове “Европа Директно”, на Младежкия екип “Европа”, както и служители на Представителството на Европейската комисия в България.

На разположение на гражданите, живеещи в обхванатите населени места, са осигурени информационни щандове, откъдето да получат отговори на въпроси, свързани с правата, гарантирани от Европейският съюз и ползите от членството в Съюза. Допълнителна информация и материали дават отговор по различни теми като образование, търсенето на работа, пътуване, защитата на потребителите, опазването на околната среда и др.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *