Здраве Образование

ОУ „Стефан Караджа“ в Добрич е част от европейска мрежа на училища за здраве

ОУ „Стефан Караджа” в Добрич е единственото училище в целия североизточен район, включено в проекта „Училища за здраве в Европа” /„Schools for Health in Europe-SHE“/, съобщи за Про Нюз Добрич директорът Анжела Панчева. В Националния център по обществено здраве и анализи в София, в присъствието на неговия директор, представители на офиса на Световната здравна организация за България и екипа на проекта, бяха оповестени 20 пилотни училища, които стават част от българската мрежа „Училища за здраве в Европа“. „Включването на ОУ „Стефан Караджа” в проекта е признание за цялостната дейност на училището по отношение промоция на здравето от 2002 година до сега. Реализирани са редица проекти по Националната програма по репродуктивно здраве, Фонд за население на ООН по споразумение с Правителството на България, по програма „Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН“, Компонент 7 и други”, посочи Панчева.

В ОУ „Стефан Караджа” е сформиран училищен екип с координатор Наталия Енчева – млад преподавател в начален етап. Програмата, по която ще работи учебното заведение през следващите години, се фокусира върху:

  • Грижа за себе си и за другите.
  • Вземане на решения за здравето и поемане на контрол върху обстоятелствата на живота.
  • Създаване на условия, благоприятстващи здравето – чрез политики, услуги, физически/ социални условия.
  • Изграждане на капацитет за мир, образование, храна, доходи, стабилна екосистема, справедливост, социална справедливост, устойчиво развитие.
  • Предотвратяване на водещи причини за смърт, заболявания и увреждания: чревни инфекции и паразитози, употреба на тютюн, ХИВ/ СПИН/ сексуално преносими инфекции, заседнал начин на живот, наркотици и алкохол, насилие и наранявания, нездравословно хранене.
  • Влияние върху поведението, свързано със здравето: знания, убеждения, умения, нагласи, ценности, подкрепа чрез осигуряване на достъп на учениците до системно здравно образование и развитие на жизненоважни умения като допълнителна подготовка, обучение на връстници от връстници и социално действие /участие и младежко лидерство/.

Насоката на развитие, зададена от програмата, е от пилотни проекти към цялостна регионална и национална политика, както и подобряване на партньорството между секторите образование и здравеопазване с оглед реализиране на целите на промоцията на здраве и подобряване на младежкото здраве в европейските училища, сподели Анжела Панчева.

През 2017 година е създадена Фондация „Мрежа Училища за здраве в Европа“, в която към момента участват 33 държави. Подходът „училище, утвърждаващо здраве” става концепция, призната и приета в цяла Европа и Централна Азия, като осъществяването на дейности на регионално и местно ниво в училищата прогресивно нараства. Според Световната здравна организация  „училище, утвърждаващо здраве“  постоянно укрепва капацитета си като здравословна среда за живот, учене и работа, прилага структуриран и систематичен план за здравето и благополучието на всички ученици и на преподавателския и непедагогическия персонал. То е нещо повече от училище, което има училищни дейности, утвърждаващи здравето. Цялата училищна общност – ученици, преподаватели, непедагогически персонал и родители, участват активно в процеса на вземане на решения и в самите дейности.  Целта е прилагане на холистичен подход към здравето в цялото училище и със всички групи в училищната общност.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *