Водещи новини - дясно Общество

Ръст на исковете за развод отчитат от Районния съд в Добрич

Исковете за развод и недействителност на брака, заведени в Районния  съд в Добрич през миналата година са 136. Те са, съответно, с 19 и 31 повече спрямо предходните две години.

Това става ясно от доклада на председателя на институцията съдия Анна Великова, изнесен на проведеното днес годишно отчетно събрание на магистратите в Районния съд.

Отчита се обаче, че има тенденция на намаляване при постъпилите молби за развод по взаимно съгласие – 104 , при 113 и 128 за предходните периоди. Намаление има и при делата по Закона за защита от домашно насилие – 31 броя, при 36 и 37 за миналите години.

Новообразуваните дела при държавните съдебни изпълнители са 671, а събраната сума по изпълнителни дела през миналата година възлиза на 799 328 лева.

Съдиите по вписванията са се произнесли по 10 955 молби за вписване, отбелязване или заличаване. Постановените откази са 48 броя.

Увеличение на делата, като цяло, отчита Районният съд в Добрич за миналата година. Постъпилите през 2018г. дела за разглеждане са общо 6930, като броят им е съответно с 318 и с 969 повече спрямо данните за двете предходни години. 76.55% от новообразуваните дела са граждански, а 23.45% наказателни. Висящите в началото на отчетния период производства са били 818, които заедно с постъпилите формират показателя на делата за разглеждане – общо 7748. Приключени са 6773 дела, които също са повече спрямо двете предходни години.

В Гражданското отделение на Районен съд – Добрич през 2018г. са постъпили 5305 нови дела –  с 440 и 1109 повече спрямо двете предходни години. И в този отчетен период най-много – 619 са образуваните граждански дела по предявени облигационни искове за вземания на договорно основание, непозволено увреждане, неоснователно обогатяване. Значително е увеличението на т.н. „други дела“.  През 2018г. са образувани 545 такива дела, като спрямо предходните два годишни периода те са с 85 и 67 повече. Най-големият обем от тях съставляват споровете за родителски права. В тази категория попадат още и делата по молби за промяна на име, по Закона за закрила на детето и други.

Анна Великова подчерта, че отчетените данни илюстрират трайната тенденция за високо качество на правораздаването и на административното обслужване в Районен съд – Добрич. Тя изказа благодарност към целия екип на Районния съд за отговорността и положените усилия, довели до добрите резултати.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *