Водещи новини Образование

На делегирани бюджети преминават детските градини в Добрич

Въвеждане на система на делегирани бюджети в общинските детски градини Добрич от 1 януари 2019 г. ще обсъжда на предстоящото си заседание Общинският съвет.

Предложението е внесено от кмета Йордан Йорданов. Той посочва, че делегираният бюджет е система на финансово-управленски отношения, която се характеризира с прозрачно и обективно разпределение на финансовите ресурси, собствен бюджет и правомощия за управлението му и  предоставяне на възможност за реализиране на собствени приходи.

С въвеждането на системата на делегиран бюджет директорите на детските градини ще получат правото да бъдат второстепенен разпоредител с бюджет, със самостоятелна банкова сметка, да извършват компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. между дейности, като уведомяват за това първостепенния разпоредител с бюджет; – да се разпореждат и да разпределят бюджета на детската градина; да управляват общинската собственост и реализират собствени приходи в рамките на делегираните им права и отговорности. Директорите на детските градини ще могат сами да определят числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, броя на групите, както и броя на децата в тях, съобразно утвърдените им бюджети и нормите, определени в подзаконовите нормативни актове.

Бюджетът на детските градини се формира от средства за местна дейност, изчислени на база средна годишна издръжка на 1 дете и общ брой деца, както и от държавна субсидия, определена по единни разходни стандарти /ЕРС/.  От 2018 г. освен стандарт за дете в детска градина,са въведени и стандарт за институция и стандарт за брой групи в детската градина.

След преминаване на делегиран бюджет, на всяка детска градина ще бъде определян собствен бюджет. Годишната издръжка на едно дете до 4-годишна възраст ще е 791 лв., а за дете от 5- до 6-годишна възраст – 361 лв.

Подготовката за въвеждане на делегирани бюджети в детските градини започна още през 2016 г. с поетапна оптимизация на персонала /намаляване на числеността общо с 26 щатни бройки/в съответствие с изискванията на нормативната база, както и с преобразуването чрез сливане на шест детски градини в три.

Въвеждането на делегираните бюджети и повишаване отговорността на директорите, ще бъде предпоставка за по-нататъшно оптимизиране на пълняемостта на групите и структурата на персонала, което пък ще доведе до оптимизиране на разходите и устойчиво финансиране на институциите, посочва кметът.

 

 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *