Каварна Общество Регионални - начална

Увеличават площта на резерват “Калиакра”

Обявиха обществено обсъждане на предложения за увеличаване на площта на резерват “Калиакра” и намаляване на площта на защитена местност “Степите”. То касае землищата на селата Българево и Свети Никола, съобщават от Община Каварна.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) стартира процедуратаза увеличаване на площта на резерват „Калиакра“ на територията на двете села чрез включване на имоти с номера: 07257.46.29, 07257.46.399, 07257.46.407, 07257.46.600, 07257.46.602, 07257.46.605, 07257.46.606, 07257.46.609, поради обстоятелството, че представляват ценни екосистеми с характерна степна растителност и животински свят, които следва да бъдат опазени в тяхната цялост.

Паралелно с процедурата за увеличаване на площта на резервата ще бъде проведена и процедура за намаляване на площта на Защитена местност (ЗМ) „Степите“ (бивша буферна зона на резерват „Калиакра“) посредством изключване на имоти с номера 07257.46.29, 07257.46.399, 07257.46.407, 07257.46.600, 07257.46.602, съгласно КККР на землището на с. Българево, община Каварна, област Добрич, поради обстоятелството, че същите ще бъдат включени в границата на резерват „Калиакра“ и с цел запазване на интегритета на екосистемата, включваща ценни степни съобщества и видове.

Общественото обсъждане ще се проведе на 28 септември от 10,30 ч. в конферентната зала на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна (ул. “Ян Палах”, № 4).

Документацията e на разположение и в РИОСВ-Варна.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *