Общество

Общини от област Добрич с 12 проекта за ремонт на улици и паркове по ПРСР

12 проекта на общини от област Добрич са преминали предварителната оценка по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020, съобщава Областният информационен център. Резултатите от работата на оценителната комисия за извършване на предварителната оценка от 27.07.2018 г. са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.
Шест от проектите предвиждат ремонт на улици в общините Добричка, Шабла, Генерал Тошево, Балчик, Каварна. Два проекта предвиждат ремонт на училища в Каварна и село Ведрина. Други четири проекта са за
реконструкция на паркови площи.
Улици
• Община Добричка „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“;
• Община Шабла „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ и улици, съоръженият а и принадлежностите към тях в гр. Шабла“.
• Община Генерал Тошево „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на Община Генерал Тошево
• Община Балчик „Строителство и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Балчик“
• Община Шабла „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ и улици, съоръженият а и принадлежностите към тях в гр. Шабла, община Шабла“.
• Община Крушари „Изграждане на система за соларно улично осветление в община Крушари“.
Училище
• Община Каварна Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ “Стефан Караджа”, находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община Каварна
• Община Добричка „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – село Ведрина, община Добричка
Площи
• Община Шабла Реконструкция на ул. “П. Българанов” и площад “Червено знаме”, гр. Шабла в пешеходна зона
• Община Каварна Реконструкция и възстановяване на паркови пространства в землището на град Каварна, община Каварна,
• Община Балчик Изграждане на парк “БАЛИК” гр. Балчик
• Община Добричка „Обновяване на паркове в четири населени места на територията на община Добричка“
Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *