Добричка Общество

Съветници настояват за ревизия на разораните полски пътища в община Добричка

Комисия от специалисти да направи оглед на ползваните от земеделските производители полски пътища на територията на Община Добричка настояха общински съветници от групата на (ГЕРБ).

Светослав Димитров посочи, че според справка на администрацията, общата площ на полските пътища е 21 066  декара, а под наем за настоящата стопанска година са отдадени 2048,551 дка. От тях постъпилите суми са 114 438,25 лева, при средна рента от 55 лева на декар.

Той попита как е възможно земеделски производители, които обработват големи площи в общината, да са очертали и да плащат рента за малко полски пътища. Затова той настоя да се сформира комисия, която да направи оглед.

Кметът инж. Тошко Петков обясни, че полските пътища са толкова, колкото са подадени от земеделските служби. Разпоредено е на кметовете да направят проверка и да сигнализират, ако установят, че има неправомерно разорани. До момента 50 % от тях са докладвали и няма данни за нарушения.

Оспорваме методиката, по която се преценява дали пътищата се обработват. Проверката трябва да се извърши не от кметовете, а от квалифицирани специалисти землище по землище, контрира Светослав Димитров. Неговото предложение за комисия бе подкрепено и от Петко Игнатов (БСП), който предложи в нея да участват общински съветници – експерти, които да огледат и да преценят кои пътища са разорани, не са очертани и не се плаща на общината за тях.

Според Димитър Чернев (ГЕРБ), това, че неправомерно се обработват полски пътища, без да се плаща за това, ощетява Общината и в хазната й, вместо 1 млн. лева постъпват едва около 100 000 лева.

Светослав Димитров съобщи, че ще направи официално предложение за комисия, която да провери полските пътища в общината.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.