Добрич Здраве

Фонд „Здраве“ в Добрич набира медици за подпомагане

Общински фонд „Здраве“ в Добрич стартира процедура за подпомагане на лекари и специалисти по здравни грижи за необходимото кадрово обезпечаване на лечебните заведения за болнична помощ на територията на Община град Добрич. Финансовото и социално-битовото подпомагане ще се осъществява под формата на:

  • възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул и/или;
  • възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич и/или;
  • възстановяване на месечни такси в общински детски ясли и/или детски градини на територията на Община град Добрич до 50 % и/или;
  • възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от и до работното място (за лица, които живеят извън град Добрич), съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от 50 % от минималната работна заплата за страната месечно.

Кандидатите следва да подадат своите документи в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич, на адрес: ул.„България“ № 12.

Подробности за реда и условията на кандидатстване са публикувани тук:

 

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.