Добричка Общество Регионални - начална

Социално предприятие ще заработи в община Добричка

Договор за проект Социално предприятие – „Помощ в дома и градината“ генератор на социална възвръщаемост в община Добричка” подписа кметът на Община Добричка инж.Тошко Петков.

Той ще ес осъществява по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Общата стойност на проекта е 180 273.91 лева. Той се осъществява от 7 юни 2018 г. до 31 декември 2019 г.

Целта на проекта е подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Добричка, давайки им право на избор, независимост и достойнство, посредством разнообразни дейности за социално включване и интеграция на пазара на труда.

В дейностите ще бъдат включени 30 лица – хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица.

За тях ще се организират обучения по професиите „Работник в озеленяването“ и „Социален асистент“. В продължение на 12 месеца ще им бъде осигурена заетост в социално предприятие „Помощ в дома и градината“. Освен това, ще бъде закупено оборудване, свързано с дейността. Проектът предвижда още да се осъществи социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.