Добричка Образование Регионални - начална

Групови обучения по български език се провеждат в детската градина в Стефаново

Групови обучения по български език за деца, за който той не е майчин, се провеждат в детска градина “Дъга”, село Стефаново, по проект „Детска академия за толерантност в община Добричка“, съобщиха от учебното заведение.
В тях се набляга на установяване на равнището на представите, уменията и отношенията по звукова култура на децата, чрез редица езикови игри и упражнения. Работи се върху развитие на наблюдателността и мисленето и усвояване на правилни графични умения във връзка с подготовката на децата за писане. Набляга се на възпроизвеждането на графични елементи в определено пространство и упражнения за замах на движенията и усъвършенстване на умението за изобразяване на различни видове линии по опорни точки.
В рамките на проекта в детската градина активно се работи в детските ателиета по интереси. През май в театрално ателие децата се запознаха с новата приказка „Неволята“ и с огромно желание я драматизираха. Чрез участието в тази драматизация на децата се даде възможност от позицията на своите собствени познания и критерии за нравственост да преоткриват или да добавят към постъпките на героя онова, което преценяват за важно или необходимо в сценичните условия. В танцовото ателие децата натрупаха музикално-слухови представи за весело настроение, развиха певческите си умения и метроритмичното чувство. Затвърдиха стъпките на ръченицата и взеха участие в концерта, посветен на 24 май в ДТ “Йордан Йовков”. В ателие по приложни изкуства децата усъвършенстваха уменията си за работа с хартия и ножица. Затвърдиха уменията си за изрязване по овал и крива, разви се художествения вкус и способност за самооценка към собственото творение.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.