Образование

Фестивал „Нашата мечта е да учим и да живеем заедно“ – първо издание

Първото издание на фестивала „Нашата мечта е да учим и да живеем заедно“ ще се проведе на 30 май, четвълтък, от 10.00 ч. в народно читалище „Димитър Минчев -1896“ в село Паскалево, съобщават от Община Добричка .

Културният форум се осъществява по проект „Детска академия за толерантност в община Добричка“. Той се финансира по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.