Водещи новини - дясно Здраве

Съдът отхвърли иска на „ДКЦ I Добрич” срещу д-р Комарева за над 200 000 лева

Окръжният съд в Добрич отхвърли иска на „ДКЦ I Добрич” ООД срещу бившия управител д-р Велина Комарева, с който се претендира за 157 760.52 лв. обезщетение за имуществена вреда, причинена от  незаконосъобразни действия в периода януари 2011 г. до август 2015 г. Както и за сумата от 47 016,15 лв. обезщетение за забава върху главницата.

Делото беше заведено въз основа на акт за начет от 2016 г. на Агенция Държавна финансова инспекция.

Агенцията е извършила проверка на дейността на д-р Комарева като управител на ДКЦ I за периода от 1 януари 2011 г. до 1 септември 2015 г. За посочения период са установени причинени от д-р Комарева вреди на дружеството в размер на 157 761 лв., които са неправомерно получени от нея възнаграждения. Докладът на АДФИ е изготвен на 1 декември 2016 година.

Д-р Комарева атакува в съда заповедта за изпълнение и поканата за доброволно изпълнение.

Решението на съда посочва, че искът на дружеството е неоснователен и недоказан. Магистратите са осъдили „ДКЦ I Добрич” ООД да плати 7 170 лв.   съдебно-деловодни разноски.

Съдът е отчел, че сключването на договори, според които д-р Комарева е полагала труд като лекар-офталмолог, не е в нарушения и на  органи на търговското дружество. Дружественият договор, както и договорите за възлагане на управлението на дружеството, не съдържат забрана за управителя да полага труд като лекар – специалист в него. Не е доказано да има прието решение на Общото събрание, което изрично да е забранявало  на управителя да работи и като офталмолог в дружеството, както и да си определя месечен график за полагане на труд като офталмолог, включително да си разрешава време за ползване на отпуск или неприсъствени дни, се посочва в решението на съда. Той подчертава, че нито в договора за управление, нито в някакъв друг нормативен акт/закон, правилник наредба, в т.ч. Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, не се съдържа забрана за лекаря-специалист да упражнява труд по специалността си, при сключен  договор за управление.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Варненски апелативен съд в двуседмичен  срок от връчването му на страните.

 

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.