Общество

Урок „ Как да помогнем на животните“ в СУ „Св. Кл. Охридски” в Добрич

Под наслов „Да пазим природата – тя е наш дом!“ в СУ „Св. Кл. Охридски” се проведе  интердисциплинарен урок на тема „Как да помогнем на животните“, съобщиха от учебното заведение.

Урокът беше разработен от класните ръководители на 3 класове и Нина Димитрова – учител по биология. Беше презентиран от учениците от 3 A клас на СУ ,,Свети Климент Охридски“ под ръководството на Нела Василева и Иванка Стоянова.

Гости на урока бяха Тинка Темелкова – инспектор РУО, учители от гр. Каварна, учители от няколко училища в гр. Добрич.

Ученици и учители показаха предимствата на интердисциплинарното проектно-базирано обучение, а именно учене чрез правене, при което подбора на темата позволи интегриране на знания от различни предметни области – ЧО, ЧП, БЕЛ, математика, музика, ТИП, ИИ. Беше предложена методика за интегриране на технологиите в учебния процес чрез работата с електронната платформа ,,mozaBook“. Урокът беше базиран на научно проучване на хабитатите на различни животински видове, на нуждата им от грижи и любопитни факти за всяко от тях. Учениците формираха компетентности за различните защитени животни. Така обучаваните градят активна гражданска позиция на лично отношение и желание за участие при опазване на природата.

Гостите наблюдаваха интердисциплинарен урок, който заложи на развиването на ключови за учениците умения, като екипно планиране, проучване на достоверна научна информация, проектиране, пространствено мислене и изчисление. Една от целите на урока беше да се насърчат и подкрепят останалите учители в училището да заимстват и разработят собствени такива уроци.

Красив и емоционален завършек на урока постави засаждането от учениците на дръвче в двора на училището. Дръвчето е дарение от родител, което е само малка част работата на учителите по приобщаване на родителската общност към дейността на училището.

 

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.