Общество

Засилват мерките за пожарна безопасност в горите в област Добрич

Засилени мерки за осигуряване на пожарна безопасност са предприети в горските територии в Добричка област, съобщиха от Североизточното държавно предприятие.

В съответствие със заповедта на областния управител и в координация с всички отговорни институции горските и ловни стопанства към СДИП са създали организация за повишен контрол и незабавни действия по ограничаване и потушаване на евентуални пожари.

От тази седмица в горите е обявен пожароопасен сезон, който ще продължи до 31 октомври. През този период е забранено паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Изхвърлянето на отпадъци трябва да става само на определените за целта места, предупреждават от СИДП.

Собствениците и ползвателите на земеделски земи в близост до горски фонд са длъжни да бъдат в готовност за борба с пожарите и да поддържат в техническа изправност своите пожарогасителни устройства. Апел за повишена бдителност се отправя към собствените на съоръжения, попадащи в залесени площи, към военните поделения, които извършват полеви занятия или учения в горите, както и към всички физически лица. Ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите трябва да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност преди всяко пребиваване в горски територии.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.