Здраве

На 12 април сменят ръководството на болницата в Добрич

Общинският съвет в Добрич упълномощи кмета Йордан Йорданов като представител на Общината да гласува „за” промените в ръководството на Многопрофилната болница за активно лечение. Общото събрание е насрочено за 12 април. Резервните представители са зам.-кметът Росица Йорданова и председателят на Общинския съвет Иво Пенчев.

Според кмета, прецедент е, че обявлението за събранието не е изпратено на общините.

Дневният ред предвижда промяна в състава на Съвета на директорите. Проектът за решение гласи, че Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаването на настоящия Съвет на директорите в състав: Венда Николова Зидарова, Митко Христов Груев и Трифон Владимиров Йорданов и избор на нов тричленен Съвет на директорите в състав: Венда Николова Зидарова, Светозар Байчев Петров и Димитър Петров Мартинов.

Новото ръководство е с тригодишен мандат.

На събранието ще бъдат определени  възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. Предложението е членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата.
Д-р Бисерка Пачолова припомни, че на предишното Общо събрание, когато е бил избран настоящият Съвет на директорите, средната заплата в болницата е била около 900 лева. Основната заплата на един лекар е средно 700 лева, уточни д-р Пачолова.
Божанка Вуцова поясни, че изпълнителният директор получава заплата като такъв и не получава пари за работата в Съвета на директорите. Представителят на Министерството на здравеопазването като държавен служител също не получава възнаграждение от борда.

 

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.