Здраве Политика

Общинските съветници от БСП в Добрич призоваха общините да набележат мерки за МБАЛ

Общинските съветници от БСП разпространиха днес позиция във връзка със ситуацията в Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич. В нея се казва:

С тревога узнахме, че петима водещи лекари – хирурзи едновременно са уведомили работодателя си МБАЛ Добрич, че от началото на месец април искат да прекратят трудовите си правоотношения. Причината е неадекватно заплащане на положения труд, което не съответства на отговорността и професионализма им, и неспазване на поетия от управителя ангажимент за увеличаването му. И петимата са в пенсионна възраст, но липсата на млади кадри и  лекарският им дълг ги е мотивирал да останат досега на работните си места.

Присъединяваме се към справедливия протест на лекарите и го подкрепяме. Едновременно с това сигнализираме обществеността на гр. Добрич и Добричка област, че поради липса на кадри, съществува опасност трето поредно клинично отделение на болницата да бъде затворено, а в недалечно бъдеще и единствената в областта МБАЛ да се превърне в консултативен център.

Нека кажем ясно – трето десетилетие не се полагат грижи за привличане и задържане на млади медицински кадри в областта. Ограничен брой ново дипломирани лекари специализират в болницата, след което се ориентират към лечебни заведения с по-добро заплащане.  Да напомним – болницата е акционерно дружество с мажоритарно държавно участие и съакционери – общините в областта. Държавата очевидно не се справя със здравеопазването въобще, опитва се да реши сериозните му проблеми с малко средства и нескончаеми неаргументирани кадрови решения. Общините обаче трябва, длъжни са, да превърнат в първостепенна своя грижа здравето на своите граждани.“

Общинските съветници от БСП призовават общинските съвети и общинските администрации на общините от Областта да разработят съвместно, да поставят на обсъждане и приемат стратегически мерки за запазването и развитието на МБАЛ Добрич.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.