Добричка Здраве

Водата в три села в община Добричка не е годна за пиене

Водата в селата Богдан, Драганово и Опанец не отговаря по микробиологични показатели за качеството и не трябва да се ползва за питейно-битови цели, съобщиха от Община Добричка. Отклоненията от нормите са установени при извършено от Регионална здравна инспекция – Добрич пробонабиране на проби вода за пиене и изследване по показателите на постоянния мониторинг от пунктове при крана на консуматора в трите села.

РЗИ – Добрич препоръчва да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, а при невъзможност за закупуване на такава или ползване на от резервни съдове, същата преди консумация да се преварява.

След отстраняване на несъответствията в качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели жителите на съответните населени места ще бъдат своевременно уведомени.