Петък, 19 юли 2024

19.07.2024

Последвайте ни

20 юни - Световен ден на бежанците

На 20 юни отбелязваме Световния ден на бежанеца. Денят е приет с резолюция на ООН през 2000 г. и се отбелязва от следващата 2001 година. Датата съвпада с влизането в сила през 1974 г. на Бежанската конвенция на Африка, приета от Организацията за африканско единство.

Световният ден на бежанеца е израз на съпричастност и солидарност със съдбата на милиони хора, принудени да напуснат родината си поради конфликти и преследване. Всички хора, включително бежанците, трябва да имат нормален начин на живот, достъп до здравеопазване, образование, както и възможност най-малките сред тях да играят и спортуват.

Агенцията на ООН за бежанците работи заедно със своите партньори и бежанските общности всеки ден, за да помогне на хората, принудени да напуснат домовете си, да получат достъп до тези услуги и да бъдат пълноценна част от обществото.

От създаването си през 1993 г. Представителството на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в България подпомага и консултира правителството и НПО сектора, за да гарантира основните права на бежанците, хората, търсещи закрила и лицата без гражданство. ВКБООН работи с партньори в сферата на правната закрила, социалната медиация, психо-социалната подкрепа и интеграцията на бежанците.

Агенцията за бежанците на ООН в България стартира национална кампания за солидарност “Храна за размисъл”. Кампанията използва универсалния език на храната, като поставя на фокус ястия от страните на произход на бежанците, за да насърчи разбирането и приемането на техните култури и истории.

c