Сряда, 29 май 2024

29.05.2024

Последвайте ни

18 април – Европейски ден за правата на пациента

На 18 април в Европейския съюз се отбелязва Европейският ден за правата на пациента. Неговата основна цел е да подобри информираността на хората за 14-те основни права на пациента, както и да популяризира приоритетите на европейските политики по отношение на здравеопазването.

Честването на европейския ден стартира през 2007 година по инициатива на Международната европейска неправителствената организация "Мрежа активни граждани", с цел гарантиране и защита правата на пациентите в Европа.  

Поставянето на гражданите в центъра на здравната политика на ЕС започва с гарантиране на спазването на правата на пациентите. Това е възможно единствено чрез сътрудничество и ангажираност на всички заинтересовани лица във всички страни от ЕС.

14-те права според Европейската харта за правата на пациентите, приета от „Мрежа за активно гражданско общество“ през 2002 г. и призната от Европейския икономически и социален комитет на пленарна сесия през септември 2007 г., са: право на превантивни мерки, на достъп, на информация, на съгласие, свободен избор, тайна и конфиденциалност, уважение към времето на пациента, спазване на стандартите за качество, безопасност, избягване на ненужно страдание и болка, иновации, индивидуално лечение, право на жалване, право на обезщетение.

c