Неделя, 01 октомври 2023

01.10.2023

Последвайте ни

Жители на Каварна са на път да протестират заради устройствения план на града

Проблеми с Общите устройствени планове има и по други места в страната като не се изчерпват с този в община Царево. За това сигнализира с писмо до медиите Инициативен комитет "За туризма на Калиакра", съобщава "Дневник". Комитетът "За туризма на Калиакра" разказва откъде идва проблемът в техния район, който започва от 2014 г. Тогава регионалното министерство чрез явен търг възлага на Националния център за териториално развитие (НЦТР) да изработи проект за Общ устройствен план на община Каварна за сумата от 80 хил. лв. без ДДС. За да бъде приет такъв план, той трябва да получи положителна екологична оценка. "Националният център за териториално развитие незнайно защо отказва да се съобрази със законите и по-конкретно в случая с екологичната мрежа - НАТУРА 2000. От 2015 г. дружеството не е свършило абсолютно нищо по преработването на проекта в природосъобразен вид, съгласно еко законите и желанието на местните", се казва в писмото на комитета. На 30 януари 2015 г. екоминистерството извършва преценка, че проектът оказва сериозно негативно въздействие върху природата и по-конкретно върху защитените зони - Крайморска Добруджа и Комплекс "Калиакра" по директива за местообитанията и Калиакра, Било и Белите скали по директива за птиците. Абсолютно нищо обаче не е преработено и в следващата една година, и на 21 януари 2016 г. е дадена отрицателна оценка за качеството на доклада. "Най-вероятно тези бездействия на НЦТР ЕАД са свързани с нежеланието да бъдат изключени защитените степи предвидени незаконно и неприродосъобразно за строителство в Общия устройствен план. Напомняме, че на 30 септември 2011 г. стартира наказателна процедура на Европейската комисия срещу България, заради допускането на увреждането на тези свръх приоритетни степи - естествената красота на северното Черноморие", се допълва в писмото. Всички тези имоти с подробни устройствени планове от инициативния комитет определят като незаконни, тъй като не са съгласувани с РИОСВ - Варна. "Същите тези имоти, заради които сме осъдени за стотици милиони евро глоба, са включени в проекта за Общ устройствен план Каварна устройствена зона - урбанизирана територия за ваканционни нужди", подчертават от инициативния комитет. И продължават: "Това е абсурдно! Нашето желание като район е да се разграничим от всички еко нарушители, които увредиха природата ни и които желаят да я превърнат в копие на Южното Черноморие. Нашето желание е да развиваме туризъм, откривайки работни места за нас, само и единствено на територията на неплодородните земеделски земи, които не са в противоречие с НАТУРА 2000. В тази държава има закони и те трябва да се спазват". "Ако държавните институции не заемат страна и не решат проблема с НЦТР, за да приемем своя общ устройствен план на Каварна час по-скоро, ние сме готови в пика на сезона да затваряме всеки божи ден пътя към нос Калиакра", предупреждават от комитета.

dnevnik.bg

c