Неделя, 03 декември 2023

03.12.2023

Последвайте ни

Здравните инспектори в Добрич пак излизат на протест

Служители от Регионалните здравни инспекции в страната, подкрепени от синдикалните структури по места излизат на 23 април на национален протест в София като част от Застъпническа кампания за справедливо и достойно заплащане на труда и за провеждане на структурни реформи. Това съобщи председателят на КТ „Подкрепа” Дияна Йорданова Основните искания в декларацията, която ще бъде внесена в Министерство на здравеопазването са: За да се компенсира 9-годишното подценяване на проблемите на заплащането на труда в Регионалните здравни инспекции, основните възнаграждения на експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции, експертни длъжности със спомагателни функции, технически длъжности да се повишат без забавяне от 1 май 2018 г. с не по-малко 20% или с конкретна твърда сума. Настоява се, поради недостатъците на нормативната уредба в момента, която ограничава възможностите за повишение на основните заплати, това да се извърши с Постановление на МС. Работещите в РЗИ настояват заплатите на служителите да се обвържат с икономически показател - средна работна заплата, минимална работна заплата и др., за което в бюджета на РЗИ за всяка година да се предвидят средства, като се създаде механизъм за гарантиране недопускането на работещите в РЗИ системата да стъпят отново на нивото на минималната работна заплата за страната. Другите искания са за създаване на Класификатор на длъжностите за работещите в системата на РЗИ, за промяна на индивидуалните основни месечни заплати и начина за оценяване работата на служителите, за по-добра кадрова обезпеченост и структурни промени, които да отговарят на специфичните функции на системата, съпроводени с намаляване на ръководния състав. Същия ден в Министерски съвет ще бъде внесено писмо с подписите на служители от 20 регионални здравни инспекции с искания за промяна в наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Според него, сегашната система за заплащане не само, че не допринася за осигуряване на равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд, но и не мотивира служителите, поради финансовите ограничения, съпровождащи нейното въвеждане и пожелателния характер на текстовете за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати. Настоява се за бързи и адекватни мерки за унифициране правилата за определяне заплатите на държавните служители, така че да се изкорени несправедливото определяне на трудовото възнаграждение, съществуващо към настоящия момент не само в системата на РЗИ, а и в други структури на държавната администрация. По време на протеста ще се настоява представители на РЗИ да вземат участие в работната група за обсъждане на промените в Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация. Служителите на здравните инспекции, които няма да могат да пътуват до София, ще подкрепят своите колеги със символичен протест пред инспекциите по места в обедната почивка от 12.00 до 12.30 часа.
c