Четвъртък, 28 септември 2023

28.09.2023

Последвайте ни

Зам.-министър Живков прави първа копка на пречиствателната станция в Добрич

Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков ще направи първа копка на пречиствателната станция за отпадъчни води на Добрич, съобщиха от МОСВ. Реконструкцията на ПСОВ е от дейностите по интегрирания проект за подобряване на водния сектор в Добрич, чието начало беше дадено през 2017 г. Над 100 хил. жители ще се възползват от модернизираното съоръжение. Общият размер на инвестицията е за над 114,9 млн. лв., като безвъзмездната финансова помощ, предоставена по ОПОС ‎2014-2020 е 86,2 млн. лв. Събитието е от 13 часа на площадката на пречиствателна станция за отпадъчни води с. Врачанци.
c