Четвъртък, 20 юни 2024

20.06.2024

Последвайте ни

Водните аварии в област Добрич днес | 14.08

Информация за местата с нарушено водоподаване на територията на област Добрич в днешния ден:

По данни на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, аварии се отстраняват в районите на следните общини:

- Район Добрич: Лозята - целия район; ул. "Кубадин" - целия район.

- Район Добрич-селска: с. Карапелит; с. Воднянци; с. Паскалево; Батово-напор

- Район Балчик: с. Оброчище

- Район Каварна: с. Х. Димитър; ПС "Гурково 2 "

- Район Тервел: СК "Орляк"

- Район Г. Тошево: с. Изворово; с. Пчеларово

- Район Шабла: с. Горичане; с. Твърдица

- Район Крушари: с. Бистрец; с. Лозенец и с. Северци без водоподаване поради изграждане на нов водопровод от фирмата работеща по воден цикъл до приключването

c