Събота, 02 март 2024

02.03.2024

Последвайте ни

Водните аварии в област Добрич днес | 05.10

Информация за местата с нарушено водоподаване на територията на област Добрич в днешния ден:

По данни на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, аварии се отстраняват в районите на следните общини:

- Район Добрич-селска: с. Черна;

- Район Балчик: с. Безводица; с. Рогачево; с. Змеево;

- Район Шабла: гр. Шабла - ул. Македония;

- Район Крушари: П. С. Крушари; Зимница;

c