Събота, 25 май 2024

25.05.2024

Последвайте ни

Водните аварии в област Добрич днес | 05.05

Информация за местата с нарушено водоподаване на територията на област Добрич в днешния ден:

По данни на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, аварии се отстраняват в районите на следните общини:

- Район Добрич: пс. Алмалии;

- Район Добрич-селска: с. Ведрина;

- Район Шабла: с. Езерец; с. Тюленово;

- Район Крушари: с. Абрит; с. Кърджиево;

c