Вторник, 27 февруари 2024

27.02.2024

Последвайте ни

Водните аварии в област Добрич днес | 03.10

Информация за местата с нарушено водоподаване на територията на област Добрич в днешния ден:

По данни на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, аварии се отстраняват в районите на следните общини:

- Район Добрич-селска: с. Карапелит; с. Свобода; с. Смолница;

- Район Балчик: с. Рогачево;

- Район Тервел: гр. Тервел - ул. Струма;

- Район Г. Тошево: гр. Г. Тошево - ул. Георги Кирков; с. Сираково; с. Великово;

- Район Крушари: с. Габер; с. Абрит

c