Събота, 25 май 2024

25.05.2024

Последвайте ни

Водните аварии в област Добрич днес | 03.05

Информация за местата с нарушено водоподаване на територията на област Добрич в днешния ден:

По данни на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, аварии се отстраняват в районите на следните общини:

- Район Добрич: ул. " П. Р. Славейков"

- Район Добрич-селска: Поради авария без водоподаване са с. Подслон, с. Карапелит, с. Гешаново до отстраняване на аварията; с. Дончево; с. Самуилово.

- Район Балчик: с. Кранево

- Район Каварна: Без ел. захранване на ПС " Болата " поради профилактика на енерго-оператора.

- Район Г. Тошево: гр. Г. Тошево-ул. "Люлин"; с. Пчеларово

- Район Шабла: гр. Шабла-ул. "Ком"; с. Граничар

- Район Крушари: с. Коритен

c