Четвъртък, 20 юни 2024

20.06.2024

Последвайте ни

Водните аварии в област Добрич днес | 02.10

Информация за местата с нарушено водоподаване на територията на област Добрич в днешния ден:

По данни на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, аварии се отстраняват в районите на следните общини:

- Район Добрич-селска: С нарушено водоподаване - с. Росеново; с. Божурово; с. Паскалево;

- Район Балчик: С нарушено водоподаване - с. Сенокос; с. Дропла; с. Пряспа; с. Змеево; с. Кремена;

- Район Крушари: с. Габер

c