Неделя, 03 март 2024

03.03.2024

Последвайте ни

Водата в Жегларци и Кочмар вече е годна за пиене

Регионалната здравна инспекция в Добрич уведомява, че анализът на питейната вода в мрежата на селата Жегларци и Кочмар е показал, че тя отговаря на здравните изисквания. От информацията, публикувана на сайта на Община Тервел, става ясно, че след предприемане на допълнителни мерки от „ВиК Добрич“ АД са отстранени несъответствията в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Това е показал извършеният лабораторен контрол – изследване по микробиологични показатели (Колиформи, Ешерихия коли) на проби вода, взети на 15 март от пунктове при крана на потребителите в двете села. В тази връзка от РЗИ информират, че подаваната във водопроводната мрежа вода може да се ползва за питейно-битови цели.  
c