Петък, 01 март 2024

01.03.2024

Последвайте ни

Водата в Орляк не е годна за пиене

При извършено контролно пробонабиране на проба вода за питейно-битови цели и изследване по микробиологични показатели от пункт при крана на потребителя в зона Орляк е установено, че тя не отговаря по микробиологични показатели (Коли форми, Ешерихия коли) на наредбата за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата не следва да се ползва, съобщиха от Община Тервел. В тази връзка от РЗИ препоръчват да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, а при невъзможност да се купи такава или ползване на вода от резервни съдове, водата да се преварява преди консумация. След отстраняване на несъответствията в качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели във водопроводната мрежа жителите на село Орляк ще бъдат уведомени допълнително, посочват още от инспекцията.
c