Вторник, 30 май 2023

30.05.2023

Последвайте ни

В Община Добрич има два идейни проекта за нова визия на пазара, но пак правят конкурс

Днес приключва анкетата във връзка с проучването, което Община Добрич прави за бъдещата визия на централния пазар в града. „Планира се конкурсът за новия проект, който ще продължи три месеца, да бъде обявен около 1 май. Проучват се възможности за привличане към участие в журито на конкурса на изтъкнати експерти от България и чужбина”, обявиха от общинската администрация.
От там обаче пропуснаха да съобщят, че вече има два идейни проекта за нова визия на централния пазар в Добрич, за които не са харчени общински пари. И дори не ги предложиха на вниманието на гражданите.

Единият от тях е разработен още през 2009 година. Тогава Община Добрич получи идеен проект за изграждане на централен градски пазар с подземен паркинг, като разработката бе финансирана в рамките на техническа помощ по програма ФАР. Общината получи консултантска подкрепа в рамките на 60 000 лева.
Идеята е пазарът да се състои от три корпуса. В двата големи ще са разположени търговските зали, а по-ниският корпус да свързва другите два. Търговските площи са оформени като клетки с размери 2х2 м, в които ще се разполагат маси и щендери за излагане на стоките. Проектът цели да се запази съществуващият брой маси - минимум 150. Предвидени са и допълнителни складови площи - за стоки, за амбалаж и други, както и помещение за събиране на отпадъците. В една от търговските зали ще бъде обособена и зона за търговия с риба и рибни продукти - т.нар. „рибен пазар“. Администрацията на пазара ще се разположи в две офисни помещения на второ ниво. До тях ще се намира заведение за хранене. Фасадите са решени като комбинация от остъкляване с окачена фасада и плътни части с каменна облицовка. По фасадата на основната търговска зала се предвижда поставяне на външни слънцезащитни елементи от алуминий. Предстои и изграждането на подземен паркинг с рампа с вход от ул. „Огоста“. Съществуващата двуетажна сграда на градските хали ще се запази, като в рамките на проекта само ще се реновира, сочи информация, която открихме публикувана в медии през декември 2009 г.

По информация на Про Нюз Добрич този проект на хартиен носител би трябвало да се намира в Община Добрич – при главния архитект Боряна Станчева.

Общинският съветник Младен Матеев, който е член на ПК “Търговия, услуги и туризъм”, ПК “Транспорт, инфраструктура и екология” и председател на ПК “Спорт и младежки дейности”, пък съобщи, че е внесъл проект за нова визия на пазара при обсъждането на бюджет 2016 г., който бил изпратен и на зам.-кмета Боян Коларов.
Концепцията на този пазар е направена въз основа на организация на пазари в Белгия и Холандия. Организиран е така, че на кота 0 – ул. „Отец Паисий”, да бъдат организирани всички щандове със зеленчуци и земеделски стоки. На кота -1 т.е. на улица „Гоце Делчев” - да бъде организиран входът, халите и всички щандове, които изискват специален температурен и хигиенен режим - млечни, месни продукти, сурови меса и готови месни продукти, рибни щандове. В дъното на този комплекс да има склад за общо ползване за депониране на стоки, които да нощуват там при специалните режими, които изискват. На покрива е организиран паркинг с над 70-80 места, които след приключване на работа на пазара, биха могли да се ползват от живеещи в района.
В тази идея от четирите страни са предвидени мобилни стъклени стени, които при лошо време да бъдат ветрозащитни паравани, а същевременно светлината от деня да влиза, да не бъде усойно и да не се налага изкуствена светлина, обясни още Матеев. Проектът предвижда да има асансьор - от кота -1 до паркинга, като колите се качват с рампа. Подлезът ще обслужва етаж -1, откъдето с асансьор гражданите да могат да се към трите етажа.

Предвижда се инвестицията, преди техническо оборудване, да възлиза на 2,5-3 млн. лв.

Според Матеев, реализацията на този проект би довела до икономия на енергия, на социално-битови разходи за работещите там, оптимизация на работата на предприятието и мениджмънта на пазара. При добра среда за работа и бизнес, ще се привлекат нови наематели и клиенти, счита той. Според него, крайният резултат ще е и поевтиняване на услугата за производителите и търговците, които работят на пазара.

Младен Матеев добави, че предложението нито веднъж не е било внесено за обсъждане и не е взето под внимание. „Много се изненадах, че се търси нова идея за пазара при положение, че има идейни проекти. Можеше поне да бъдат предложени за обсъждане и гражданите да кажат мнението си”, коментира още общинският съветник.

Според общински съветници, възможностите за финансиране са с бюджетни средства, публично-частно партньорство или финансови инструменти/кредит, дори комбинация.

c