Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

Селското стопанство създава 31 на сто от продукцията в област Добрич

Произведената годишна продукция в област Добрич възлиза на 2 196 млн. лв., като е отчетен спад от 1.3% спрямо 2015 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, където е създадена 31.0% от произведената продукция. Това сочат данните на Националния статистически институт. В областта най-много са микропредприятията с до 9 работещи. Те са общо 8 956. Малките предприятия – с 10 до 49 заети, са 539, а средните – между 50 и 249 работещи, са 70. Едва седем са големите предприятия,  в които работят над 250 работници. През 2016 година активните предприятия в областта са реализирали приходи от дейността си в размер на близо 4 милиарда лева. Разходите им възлизат на 3,683 млрд. лева. Най-много са приходите, реализирани от сектора на търговията, ремонт на автомобили и мотоциклети - 40.9%, следвани от  предприятията от секторите „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Преработваща промишленост“ - съответно 20.6 и 16.9%. През 2016 година 70.4% от предприятията са приключили финансовата година с печалба, 16.9% със загуба и 12.7% с нулев резултат.
c