Неделя, 03 декември 2023

03.12.2023

Последвайте ни

РЗИ: Водата в Добрич след голямата авария е годна за пиене

Водата от водопроводната мрежа на гр. Добрич може да се използва за питейно - битови нужди, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Добрич. Оттам информират, че на 23 април,  след отстраняване на аварията при помпена станция Приморци и възстановяване на водоподаването във водопроводната мрежа на Добрич, санитарните инспектори са извършили контролно пробонабиране на вода от 9 пункта при крана на потребителите в града. Изследвани са общо 9 проби вода по физико-химични и микробиологични показатели. Получените резултати отговарят на здравните изисквания, посочват от здравната инспекция.  
c