Събота, 02 март 2024

02.03.2024

Последвайте ни

РЗИ Добрич се включва в Световна кампания „Седмица на лекарствената безопасност“

От 6 до 12 ноември 2023 г. за осми път ще се проведе ежегодната международна кампания „Седмица на лекарствената безопасност“, в която ще вземат участие 80 държави. 

Целта на кампанията е повишаване на осведомеността относно националните системи за проследяване на лекарствената безопасност и стимулиране на съобщаването на нежелани лекарствени реакции. 

Чрез темата „Кой може да съобщава нежелани реакции?“, тазгодишната кампания ще се фокусира върху ключовата роля на всеки пациент, лекар, медицинска сестра и фармацевт, който съобщава нежелана реакция и допринася за безопасната употреба на лекарствата.

По данни на СЗО увреждането на пациентите поради нежелани реакции е на 14-то място сред причините за заболеваемост и смъртност, а повече от 90% от сериозните нежелани реакции не се съобщават, повече от 40 млн. нежелани събития настъпват при пациенти само по време на хоспитализация.

Изпълнителна агенция по лекарствата работи със системи за установяване и анализ на нежелани лекарствени реакции. Целта на проследяването на безопасността на лекарствата е да се събере повече информация за известните нежелани реакции, както и да се открият нови такива. Всички съобщения, изпратени до агенцията, задълбочено се оценяват и проучват, за да се определят правилните стъпки, които е необходимо да бъдат предприети, за предпазване на населението от увреждане. Всяко съобщение е важно за постоянното събиране и проследяване на информацията, за натрупване на повече знания и по-дълбоко разбиране на ползите и рисковете от лекарствата и позволява да се предпиемат действия за свеждане на рисковете и вредата за пациента до минимум. 

"Вземете участие в повишаването на безопасността на лекарствата. Независимо дали сте пациент, лекар, медицинска сестра или фармацевт, Вие можете да дадете своя принос за повишаване на безопасността на лекарствата, като съобщавате нежелани реакции", апелират от РЗИ.

Съобщаването може да стане на адреса на Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София или на телефон +359  2 890 34 17 и сайт www.bda.bg.

c