Сряда, 27 септември 2023

27.09.2023

Последвайте ни

Райна Бонева от Каварненско спечели приза Млад фермер на 2017 г.

Райна Бонева от Добрич  е носител на отличието "Млад фермер" за 2017 г., присъдено от фондация "Еврика". Тя връчи традиционните си отличия за най-добър млад мениджър, изобретател, фермер и за постижения в науката за 2017 г. Кандидатите са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани комисии във всяка област. Ограничителното условие е номинираните да не са по-възрастни от 35 години. Райна Бонева е родена през 1989 г. в гр. Добрич. Средното си образование завършва в Каварна с отличен успех. Има бакалавърска степен по специалност „Агрономство“ и магистърска степен по „Аграрен мениджмънт“ от Техническия университет във Варна. По време на следването си е участвала в  студентски научни сесии и е печелила призови места  с изнесените доклади и постери. Изнасяла е лекции в областта на земеделието в международни младежки форуми и  на  семинари в Лесотехническия университет в София. Била е председател на Сдружението на младите фермери за област Добрич и е член на Асоциацията на българските фермери. Райна Бонева е фермер от 10 години, но е израснала със създаването и развитието на семейната земеделска фирма. Винаги е била опора на родителите си и те са й се доверявали и са й поверявали отговорни задачи. Знанията си по земеделие е събирала по време на целия си съзнателен живот и те са част от семейната култура и традиции на трудолюбие, мъдрост, любознателност и висок дух. С натрупаните знания и умения Райна Бонева вече успешно ръководи и развива семейната земеделска фирма, чиято основна дейност е стопанисване и арендоване на земеделска земя за  зърнопроизводство на висококачествени зърнено-житни и зърнено-бобови култури и последващата им реализация. Обслужването на земеделското производство е обезпечено от модерна  селскостопанска техника от водещи световни производители. Всички селскостопански машини в стопанството са оборудвани със система за следене с автопилот и GPS навигация, за да се гарантира оптимизацията на работния процес и с грижа за оператора на машината. Райна Бонева притежава свидетелства за правоспособност, които й позволяват да работи самостоятелно и управлява колесни и верижни трактори, самоходна специализирана и специална земеделска техника и агрегатираните към тях работни машини. Годишният добив на продукция през последната година е както следва:   пшеница – 4 434,140 тона; царевица – 4 302,960 тона; леща – 170,800 тона и е на обща стойност 2 465 хил. лв. Тя се реализира безпроблемно и приоритетно на вътрешния пазар, защото се отличава с високо качество и добри показатели. В търговската мрежа може да се намери селектирана линия от бобови култури, произведени от стопанството на Райна Бонева.  Постоянно заетите лица са 16 човека, които сезонно се увеличават  до 70 човека. За последната стопанска година размерът на плащанията към арендодателите е достигнал 100 лв./дка. На тези средства разчитат около 120 семейства. Ръководената от Райна Бонева земеделска фирма обработва над 13 000 дка земя в региона на село Белгун, община Каварна, от която 50 % собствена, а останалата наета под дългосрочна аренда. Основен принцип в работата на Райна Бонева е да се пази почвеното плодородие и структура и най-вече почвената влага и прилага повече механични обработки пред химическите  третирания. Фирмата има издадени сертификати за качество по системата на НАССР и ISO 9001:2000 в Кьолн, Германия. През 2011 г., по време на следването си в специалност „Агрономство“, Райна Бонева проявява засилен интерес към древната култура лимец и след поредица от научни изследвания, лабораторни анализи и публикации започва да отглежда лимец  като биокултура.  Засява зърното на земя, която не е обработвана в продължение на 20 години, добре структурирана и чиста от тежки метали и пестициди. Фирмата на Райна Бонева е ангажирана в подкрепа на училища, болници, църкви и читалища в региона. От екологична гледна точка спазва добрите земеделски практики, обединява съмишленици и се бори против унищожаването на плодородните добруджански земи, срещу изграждането на ветроенергийни паркове и добива на шистов и въглищен газ, които ги разрушават. За Райна Бонева фермерството е много сложна професия, съчетаваща в себе си множество знания и умения, които се градят цял живот. Понятието фермер не е етикет, а звание и трябва да се заслужи. Голямата й амбиция е чрез новите технологии и иновативни достижения да успее да постигне пазарно и продуктово развитие и превърне фирмата в образец за модерно селско стопанство.  
c