Понеделник, 26 февруари 2024

26.02.2024

Последвайте ни

Производителите на слънчоглед ще могат да кандидатстват за спешна финансова помощ

Приемът по схема за спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед ще е от 9 до 22 август 2023 г. Той е определен със заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). 

Земеделските стопани, които са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани за 2022 г. и 2023 г. и площите им със слънчоглед са били допустими за подпомагане за Кампания 2022 г. по схемата на единно плащане на площ, ще могат да кандатстват.

До 30 септември 2023 г. ДФ „Земеделие“ ще изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати след извършване на всички административни проверки. Документи за подпомагане ще се приемат в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“, отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“ (ОПСМП) по постоянен адрес на физическото лице или по адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице.

Заявлението за подпомагане е публикувано на сайта на ДФЗ в раздел Извънредни схеми за подпомагане.

c