Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

По европроект ремонтират Спортното училище и Общежитието в Добрич

Общинският съвет на Добрич одобри на днешното си заседание Общината да кандидатства със свой проект за европейски пари за енергийно-ефективни мерки в Спортно училище „Г. С. Раковски“ и Центъра за подкрепа за личностно развитие – Ученическо общежитие. Обектите са публична общинска собственост.

Проектът на администрацията „Възобновяема енергия и енергийна ефективност в община Добрич“ е замислен като партньорски. След отправена покана е получено писмо за намерение от Пирин Холдинг АС – дружество, което работи в няколко области: Производство на възобновяема енергия, енергийна ефективност, екология и социални проекти за подобряване на условията на живот и екологията на изостаналите селски райони. Има индийски партньори. 

Средствата ще се предоставят по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е до 1,2 милиона евро.

c