Понеделник, 15 април 2024

15.04.2024

Последвайте ни

Общинските съветници на Добрич си вдигнаха заплатите, ще получават 1 757 лв.

Измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация бяха приети на днешната сесия на местния парламент с 23 гласа „за“, 14 гласа „против“ и 1 „въздържал се“.

Дебат в залата по време на сесията предизвика чл. 19, ал. 2 от Правилника. Текстът гласи, че за изпълнение на задълженията си, общинският съветник получава общо месечно възнаграждение в размер на 55 на сто от брутната работна заплата на Председателя на Общински съвет за съответния месец, от които 40% за участие в заседанията на Общински съвет и 15% за участие в комисиите на Общински съвет. В предишния мандат съветниците получаваха като заплати само 40% от възнаграждението на Председателя.

Общински съветници от Добрич изразяват несъгласие с предложение за увеличение на заплатите им

Против вдигането на заплатите се обявиха от Местната коалиция „ДБГ“ и от „Възраждане“. Георги Джендов посочи, че повишаването на възнагражденията ще коства на местния бюджет над 400 000 лева, което е неприемливо. Арх. Нежля Ганева пък предложи всеки месец от заплатите на съветниците да се удържат по 100 лева, които да влязат във фонд „Здраве“ и да се помага на нуждаещи се добричлии.

Съветниците приеха всички промени в Правилника да се гласуват анблок, поради което повишението на заплатите нямаше как да се разгледа отделно. 

Председателят на ОбС Красимир Николов посочи, че по закон възнаграждението на съветниците може да достигне 70% от това на Председателя, както е прието в много общини. Според него 55% отразяват интелектуалния труд, който полагат съветниците, а и глобите за отсъствие от работа са вдигнати, някои - двойно. По думите му работата на ОбС не се измерва с дни и часове, тя е свързана с одобряването на една или друга политика за развитието на общината. Той смята, че всеки, който иска, може да помага за различни каузи и това не трябва да бъде задължително публично известно.

Красимир Николов припомни, че заплатите на съветниците са процент от заплата на Председателя, а тя от своя страна е процент от заплата на Кмета. Заплатата на Йорданов от 2021 г. насам е 3 550 лв. Сметката показва, че сега един общински съветник ще получава 1 757 лв.

Николов посочи, че кметът на Добрич получава най-ниското възнаграждение от всички областни градове, а може би и най-ниското от общините в област Добрич.

Емоционално изказване направи Герман Германов, който заяви, че „сглобката“ е взела решение да си вдигне заплатите, без все още да е направила нещо за града. „Не сте свършили работа за 5 стотинки. Откъде ще вземем тези 400-500 хил. лв. – от културата, от образованието, от инфраструктурата?“, попита той.

Кметът Йорданов уточни, че средствата за повишението са заложени в бюджета и докато преди те са били 500 000 лв., сега са 1 300 000 лв., вкл. осигуровките и данъците.

c