Четвъртък, 21 септември 2023

21.09.2023

Последвайте ни

Община Тервел ща прави Център за социални услуги в Безмер

Изграждането на Център за социални услуги в с. Безмер предвижда проект на община Тервел, съобщи заместник-кметът Дияна Илиева. За новия център ще бъде преустроена двуетажна сграда в селото, в която сега се помещават местният личен лекар и пощенският офис, съобщиха от добруджанската община. Проектът предвижда в сутерена на постройката да се разположи кухненски блок с топла кухня, подготвителни за различните групи продукти, складови помещения, помещения за персонала и разливна. На първия етаж ще има сектор за медицински грижи – лекарски и зъболекарски кабинети, манипулационна, чакалня и санитарен възел, както и дневен център за възрастни хора. Вторият етаж ще се използва за дневен  център за деца. Общата стойност на строителните работи е 165 500 без ДДС. Центърът за социални услуги ще осигурява храна за възрастни хора от село Безмер , обяд за учениците в местното училище и храна за децата в детската градина. В училището учат 80 ученици, а в  детската градина се възпитават 50 деца..В социалния  център ще  се разкрият работни места за  6 души. Проектът е внесен в МИГ „Тервел-Крушари“ с предложение за финансиране. Община Тервел е готова с още три проекта, с които кандидатства за финансов ресурс, необходим за подобряване на публичната инфраструктура в района.
c