Събота, 02 март 2024

02.03.2024

Последвайте ни

Община град Добрич ще кандидатства по ПВУ за ремонт на ЦПЛР – Ученическо общежитие

На извънредно заседание Общинският съвет на Добрич даде съгласие Общината да кандидатства с предложение за изпълнение на инвестиция „Основен ремонт и реконструкция на сградата на Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическо общежитие гр. Добрич“ по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Процедурата беше открита на 16 март тази година, а от 2 юни Община град Добрич вече разполага с разрешение за строеж, каза по време на заседанието заместник-кметът Росица Йорданова. „Максималният финансов ресурс е шест милиона. На мен ми се искаше да представя точно как ще изглежда бюджетът на проекта, но в момента остойностяваме количествената сметка. Затова максималният размер ще бъде шест милиона лева. В тази връзка сто процента е безвъзмездното финансово подпомагане по Плана за възстановяване и устойчивост“, допълни тя.

Сградата на ЦПЛР – Ученическо общежитие е публична общинска собственост с капацитет над 700 човека. През годините са извършвани само вътрешни козметични ремонти за сметка на бюджета на общежитието. От петте етажа на зданието обитаеми са само два – III и IV, а останалите непрекъснато са обект на вандалски прояви от външни лица, гласи докладната записка, внесена от кмета на Добрич Йордан Йорданов. ВиК, електрическата и парната инсталации са амортизирани, а външната фасада се руши, което налага спешни ремонтни дейности.  

Предложението предвижда преустройство на стаите, обособяване на самостоятелни санитарни възли, включително за хора с увреждания, подмяна на съществуващата и изграждане на нови ВиК инсталации, подмяна на електрическата инсталация, захранващите линии и осветителните тела, подмяна на подовите настилки и стенните облицовки, монтаж на системи за повикване и видеонаблюдение и за безжичен интернет; подобряване на евакуационните и противопожарни мерки в сградата чрез ремонт на системата за пожароизвестяване и изграждане на външно евакуационно стълбище.

 

c