Петък, 23 февруари 2024

23.02.2024

Последвайте ни

ОбС Добрич реши Общината да изкупи част от имот в центъра, предназначен за улица

Общинският съвет на Добрич взе решение за прекратяване на съсобствеността между Общината и две частни лица на имот в центъра на града, на ул. „Константин Стоилов“ 32, между сградата на Съдебната палата и часовниковата кула в „Стария Добрич“. Става въпрос за полуразрушена къща и парцел от 112 кв. метра. 75 кв. м. от имота и сградата са общинска собственост. Община ще изкупи частта на съсобствениците за сумата от 73 000 лева.

Сумата предизвика дебат в залата. Стана ясно, че имотът е повод за съдебна сага между Общината и въпросните лица от края на 90-те години. Водени са многократно дела, които са били в ущърб на Общината, която досега е платила много съдебни разноски.

По действащия Подробен устройствен план /ПУП/ на централната градска част на град Добрич имотът е предназначен за прокарване на улица, която да стига до булеварда и да улесни движението в района.

„След проведени разговори между съсобствениците се стигна до заключението, че най-доброто решение на проблема е да бъде прекратена съсобствеността, като Община град Добрич изкупи частта на Магдалена и Благовест Стоянови“, се казва в докладната записка, представена от зам.-кмета Елка Димова.

Съветниците се обединиха около мнението, че прекратяването на съсобствеността е целесъобразно, ще се сложи край на съдебната сага и ще се реши един дългогодишен проблем, още повече че на 1 декември ще влезе в сила съдебно решение, по което Общината е осъдена.

Прието бе в споразумението между Общината и съсобствениците да залегне изискването, че те ще оттеглят жалбите си по две висящи административни дела няма да имат претенции срещу Общината по отношение на този имот.

Кметът на Общината трябва да осигури своевременно разчистването на придобития имот и да запази предназначението му „за улица“, в съответствие с действащия ПУП.

Елка Димова обясни, че парите за сделката ще се осигурят от общинския бюджет, а цената е била предложена от съсобствениците, като Общинският съвет е имал правото да приеме или отхвърли предложението.

c