Неделя, 21 април 2024

21.04.2024

Последвайте ни

Избраха кой ще ремонтира залата с органа, фирмите от Добрич са отстранени

„Хранкотош“ ЕООД от Варна е определена за изпълнител на основния ремонт на концертна зала „Добрич“. Това става ясно от решението на комисията, осъществила подбора, разглеждането и оценката на офертите в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Класираната на първо място фирма е получила комплексна оценка от 100 точки. На второ място с 99.95 точки е „БРАПАКС“ ЕООД, а трета е „НСК СОФИЯ“ ЕООД с комплексна оценка от 61.93 точки.

В обявения краен срок са постъпили 9 оферти, от които 4 от Добрич.

Предложения са дали „Планекс“ – Варна, „Костофф“ – Добрич, „Прогрес 99“ – Добрич, „Промишлено и гражданско строителство“ – Варна, „НСК София“, „Добруджа билдинг“ – Добрич, „Екострой“ – Добрич, „Бранакс“ – Аксаково и „Хранкотош“ – Варна.

Органът в Добрич с 30-годишен юбилей

Поради различни причини комисията е отстранила и четирите фирми от Добрич. 

„КОСТОФФ" ЕООД – за това, че е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия. „ПРОГРЕС 99" ООД е представил техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания на Възложителя. „ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО" ООД - е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя, «ЕКОСТРОЙ» ЕООД - поради това, че е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя,  „ПЛАНЕКС" ЕООД за това, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. ,,ДОБРУДЖА БИЛДИНГ" ЕООД - поради това, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Ремонтът  се финансира по интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Добрич.

 Емблематичната концертна зала за Добрич ще бъде изцяло реновирана и обновена. Предвидени са строителни и монтажни работи по отоплителните, вентилационни и климатични инсталации, електрическата инсталация и ВиК. Ще се положи топлоизолация, нова мазилка, ще бъдат възстановени липсващи и компрометирани облицовки по фасадата.  Ще  се постави LED осветление, ще се направи повдигателна платформа и тоалетна за хора с увреждания.

Основните ремонтни дейности обхващат покрива, фасадите, гримьорнитe, спомагателнитe помещения и коридори, зрителнатa зала и сцената, представителни помещения, гардеробни и санитарни възли.

Обща сума на проекта с ДДС е 2 334 130 лева. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е  1 272 050 лева, стойността на инвестиционния кредит, който трябва да бъде изтеглен, е 693 390 лв., а собственото участие на общината – 368 688 лв.

Сградата на зала „Добрич“ е строена през 1975 година. Освен зрителна зала с 550 места, има и прилежащи фоайета, гримьорни, репетиционни, работни и обслужващи помещения. През 1988 година е монтиран орган, какъвто малко градове в страната притежават и който създава условия за по-богат културен живот. В периода на експлоатация на сградата са правени няколко частични ремонта, а миналата година бе ремонтирано покривното покритие.

c