Събота, 25 май 2024

25.05.2024

Последвайте ни

Елена Балтаджиева: Днес сме свидетели на историческа за последните 15 г. разпоредителна сделка с общинска собственост в Каварна

Доказахме за пореден път, че през този мандат интересът на инвеститорите към община Каварна е в пъти по-голям

„Днес сме свидетели на историческа за последните 15 г. разпоредителна сделка с общинска собственост за нашата община. Колкото и упорито да се пропагандира, че в община Каварна не следваме поставените си програмни цели и интереса на общината като цяло, днес за пореден път общинска администрация опроверга това“, коментира кметът Елена Балтаджиева. По думите й търгът е бил така конструиран, че да се постигне максимално най-високата продажна цена.

Припомняме, че по-рано днес на търг с явно наддаване за имот под нос Чиракман в Каварна с площ от 1016 кв. м при начална цена 107 056,00 лв. без ДДС или 128467,20 лева с ДДС са наддавали 12 участници. На 74-ата стъпка цената е достигнала 899 270,40 лв. без ДДС, или 1 079 124.48 лева с ДДС. 

„И наистина – интересът беше изключително засилен, за участие се явиха 12 лица, което никога в историята на общината не се е случвало, а първоначално обявената пазарна цена на имота, съгласно предварителната му пазарна оценка, успяхме да я умножим почти 9 пъти. Всеки може сам да прецени какво означава разлика от девет пъти между днешната постигната цена и цената от пазарната оценка, а тя показва действителната средна стойност на имотите в района. Т.е. – сделка за 9 пъти по-висока цена от действителната на пазара. Публична тайна е, че за времето до моя мандат имотите – общинска собственост са се продавали почти винаги на стойността на самата оценка и рядко с малка стъпка отгоре, при участие на съмнително малък брой кандидати“, посочва кметът. 

„Както знаете аз не обичам да изтъквам какво сме свършили с екипа ми, но сега сме в края на моя мандат и е време да дам нещо като отчет за свършеното по въпроса. Не мога да скрия удовлетворението си от резултатите на нашата работа, постигнати с цената на много труд и търпение и доказахме, че макар нелек, пътят едно управление да бъде законосъобразно и прозрачно за гражданите е правилен. Макар и да се налага да се вземат непопулярни решения като премахване на незаконни строежи. Упоритостта при следване на целите, които сме си поставили е крайъгълен камък за доброто управление, въпреки публичните нападки и злословия. Път, по които вървим заедно, защото е в интерес на цялата общност.

За да съм напълно откровена, ще споделя, че това което най-много ме радва е изпълнението на имотната ни програма – то е напреднало и вече дава своите плодове: днес доказахме за пореден път, че през този мандат интересът на инвеститорите към нашата община е в пъти по-голям. Плодовете от това да се реализира възвръщаемост на средствата, които сме вложили за реализация на програмата, носят реални приходи. Както приходите от продажбата на описания по-горе имот (които включват освен неговата изтъргувана цена, но също така и трипроцентна такса), и които приходи ще бъдат обратно реинвестирана в ключови инфраструктурни обекти за общината – училище, улици, пътища, паркове. Но нека с това да приключа защото моята сила е по скоро в извършването на самата работа отколкото нейното афиширане, както досега съм го спестявала, но днес е изключение – няма как да не споделя този ярък успех. Сигурна съм, че хората оценяват и виждат, че през този мандат упорито и с голям ентусиазъм се работи за интересите на нашата хубава Каварна“, каза още Елена Балтаджиева.

c