Събота, 02 март 2024

02.03.2024

Последвайте ни

Единодушно съветниците решиха Общината да поиска старата гара в Добрич

Единодушно Общинският съвет в Добрич подкрепи предложението на групата общински съветници от ГЕРБ бившето приемно здание на железопътната гара в Добрич, популярно като старата жп гара, да бъде прехвърлено на Общината, за да могат да се предприемат ефективни действия по нейното възстановяване и опазване. Зорница Михайлова, като представител на групата вносители на докладната записка, допълни предложението, че сградата ще се използва за Културно-исторически център, а след прехвърлянето сградата да бъде вписана като публична общинска собственост. Арх. Емилия Добрева подчерта, че сградата е емблематична и паметник на архитектурата и стремежът към нейното опазване трябва да бъде приветствана. Сградата на жп гарата е построена през 1910 г. и е свидетел на много исторически събития. При оттеглянето на румънските войски през паметната за Добрич 1916 г., когато румънците са принудени да напуснат пределите на Южна Добруджа, озверени че трябва да отстъпят, ден преди оттеглянето си, те пленяват невинни българи и ги затварят в чакалнята на гарата. На 03.09.1916 г., преди отстъплението си, румънските войски избиват 57 затворени пленници. Жп гарата е била свидетел и на друго трагично за историята на Добруджа събитие – тук са били натоварени онези добруджанци, които след това са откарани в концентрационните лагери в Молдова. Освен това, жп гарата е била важен комуникационен и логистичен център на войските от Трета българска армия по време на Освобождението на Добруджа през 1916-1917 г. През 1940 г. на тази жп гара са били посрещнати първите представители на гражданската администрация, която е трябвало да поеме управлението на Южна Добруджа  след подписването на Крайовския договор. Тази сграда е обявена за паметник на културата, а булевардът, минаващ пред нея носи името „Добричка епопея“. През 2010 г. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ предоставя управлението на сградата на областната управа на Добрич. Имотът е частна държавна собственост и представлява 1168 кв. м земя и сгради – бивше приемно здание на гара Добрич. Става въпрос за две двуетажни сгради, които са били канцеларии, и една едноетажна сграда – бивша  чакалня. Сградата е в окаяно състояние и, ако не се предприемат действия по нейното възстановяване, този символ от местно значение ще бъде безвъзвратно разрушен и изгубен като културно наследство, предупреждават общинските съветници. Предстои чрез Областния управител да се внесе искане от общинската администрация до Министъра на регионалното развитие и благоустройство за внасяне на предложение в Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне в собственост сградата на Община Добрич. В предложението се посочва, че възстановяването на тази емблематична сграда с историческа стойност е продължение на инициативата, с която Добрич бе обявен за „Град на Българската бойна слава“.
c