Понеделник, 15 април 2024

15.04.2024

Последвайте ни

Дуранкулашкото езеро с нова туристическа инфраструктура по международен проект (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Дуранкулашкото езеро разполага с нова туристическа инфраструктура, изградена по Проект № ROBG-407 „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа”.

Проектът е финансиран по Договор № 81781/17.07.2018, Приоритетна ос 2: „Зелен регион“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Общата цел на проекта, който е с водещ партньор Община Шабла е подобряване  устойчивото използване на културното наследство – културата „Хаманджия“ в българския и румънския Добруджански регион чрез общи усилия и действия по опазване и валоризация на културното наследство на Хаманджия с оглед разработването на съвместен интегриран туристически продукт „Хаманджия“ „и съвместното му популяризиране и управление.

По време на представяне на съвместен интегриран туристически продукт „Хамандижя“ накратко бе представена културата Хаманджия, открита на Големия остров от проф. Хенриета Тодорова.

По време на представяне на съвместен интегриран туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа” накратко бе представена културата Хаманджия, открита на Големия остров от проф. Хенриета Тодорова.

Сред любопитните факти, които бяха поднесени от историка Иван Вайсов е, че културата Хаманджия е по-стара от древна Троя, както и това, че откритото при разкопките на Големия остров обработено злато е по-старо от находките, намерени във Варненския некропол.

В рамките на проекта са извършени редица дейности по социализацията на Големия остров и изграждане на Информационен център.

Освен изследване на културата Хаманджия в трансграничния район, сред специфичните цели на проекта са разработване на съвместен интегриран туристически продукт „Хаманджия“, вкл. съвместен туристически маршрут и иновативни туристически услуги, базирани на ИКТ, както и подобряване на привлекателността на община Шабла като туристическа дестинация и Черна вода, Румъния.

Иновативното на проекта е, че културното наследство на културата Хаманджия в българския и румънския район на Добруджа, ще бъде представено чрез модерни средства за популяризиране и разпространение  - с виртуална обиколка на обектите от съвместния туристически маршрут Хаманджия – „Археологически парк Дуранкулак – Хаманджия“ в община Шабла и Център Хаманджия в град Черна вода чрез 3D цифрова реконструкция на обектите и безплатни приложения за смартфони за туристическия маршрут Хаманджия.

Виртуалната обиколка е уникално и незабравимо ИТ-базирано средство за възприемане на културното наследство на Хаманджия. Предвидената услуга за експериментална археология за методите на Хаманджия – Работилница за мислители е нова и оригинална и по отношение на практическите дейности.

Фоторепортер на Про Нюз Добрич запечата в снимки инвестицията, която е направена в туристическата инфраструктура, сред която е създаването на билетен център и посетителски център с презентационна зала и постоянна експозиция.

На място е обновена и пешеходната инфраструктура, възстановени са дървените алеи, създадено е обезопасяване, както и два пункта за наблюдение.

Едната локация за наблюдение е на острова на Археологическият резерват „Дуранкулак“, а другата е по брега на езерото, като от там може да се наблюдава уникалната фауна и флора на защитената местност "Дуранкулашко езеро".

В целия комплекс са изградени информационни табла. Допълнителна информация може да бъде открита и в посетителския център.

Партньори по проекта са Община Шабла, България и Община Черна вода, Румъния. Той е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в рамките на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България. Общият бюджет на проекта е в размер на 1 494 037.68 Евро, от които 85% в размер на 1 269 932.02 Евро се осигуряват от ЕФРР.

Вижте още снимки под статията!

c