Събота, 25 май 2024

25.05.2024

Последвайте ни

Днес настъпва Денят на данъчната свобода

13 май 2024 година е т.н. Ден на данъчната свобода. Той е символичен и показва кога хазната би се попълнила, ако всичко изработено от нас се насочва там. След този ден вече хипотетично спираме да работим за държавата и започваме да се трудим само за себе си.

Общо 134 дни работим за държавната хазна през 2024 г., показват изчисленията на Института за пазарна икономика, които всяка година изнасят данни за това кога ще се падне Денят на данъчната свобода.

Бюджетът за тази година залага консолидирани приходи в размер на 75,3 млрд. лв. Приемайки, че за ден изработваме над 562 млн. лева – изчислено на база прогнозния размер на БВП от 206 млрд. лв. през 2024 г., то са нужни 134 дни за да попълним държавната хазна. Според календара, като отчетем и фактът, че годината е високосна, своеобразният Ден на данъчна свобода настъпва на 13 май 2024 г. 

c